• / Nyheter
  • / Debatt: Rätt vård i rätt tid 

Debatt: Rätt vård i rätt tid 

Att politik handlar om prioriteringar är ett uttryck man hör ibland. Detsamma kan i hög grad sägas om akutsjukvården. Men där politiken ofta arbetar över längre tidsperioder, kräver akutsjukvården inte sällan snabba beslut och tuffa prioriteringar i ögonblick som kan vara livsavgörande. Kort sagt, politiken är abstrakt och fjärran för många, medan akutsjukvården står där i vår hall mitt i natten när vi behöver den.

Det är därför extra glädjande att vi i vår budget för 2020, ”Skåne växlar upp”, kan presentera flera konkreta satsningar på akutsjukvården. Vi vet att behovet är stort inom ambulanssjukvården, till följd av en ökande befolkning och allt fler äldre, och att man ofta fått skicka ambulanser från bland annat sydöstra Skåne till Malmö. Därför lägger vi nu 13 miljoner kronor på ytterligare en dygnsambulans i Malmö. Ambulanssjukvård med hög kompetens och hög tillgänglighet är en förutsättning för god akutsjukvård, och att insatstiderna är optimala och likvärdiga i hela Skåne är av yttersta betydelse.

Men det är inte bara på marknivå som Skåne nu växlar upp, utan möjligheterna till ett samarbete kring ambulanshelikopter mellan Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, södra Halland, Kronoberg och Skåne) och Region Hovedstaden i Danmark ska också kartläggas. I Danmark finns redan ambulanshelikoptrar men Bornholm ligger utanför upptagningsområdet, så intresset från danskt håll att vara med i en skånsk ambulanshelikoptersatsning är stort.

Eftersom den psykiska ohälsan har ökat ser vi behov av att förstärka insatserna, därför har vi avsatt 5 miljoner till att införa en psykiatriambulans med specialutbildad personal. Allt för att kunna ge rätt vård i rätt tid. Resurserna ska användas klokt, och ingen ska längre behöva hamna mellan stolarna eller känna sig åsidosatt i den skånska vården. Varken patienterna eller personalen.

Vi vet att bristen på specialistsjuksköterskor och specialistläkare har accelererat de senaste åren, så även inom akutsjukvården. Men det ska bli lättare att göra karriär inom Region Skåne, att stanna kvar och att utvecklas. Vilket i sin tur kommer gynna såväl arbetsmiljön som patientsäkerheten och kvaliteten i det medicinska omhändertagandet.

Den 17–18 juni röstar regionfullmäktige om Allians för Skånes budget för 2020. Vi är säkra på att vi har prioriterat rätt, att konkreta satsningar som når alla skåningar är vägen framåt för ett Skåne som växlar upp.

Carl Johan Sonesson (M)

regionstyrelsens ordförande, Region Skåne

Gilbert Tribo (L)

regionråd, gruppledare Liberalerna

Annette Linander (C)

regionråd, gruppledare Centerpartiet

Per Einarsson (KD)

regionråd, gruppledare Kristdemokraterna