• / Nyheter
  • / Pressmeddelande: Centerpartiet Trelleborg VILL DRA I NÖDBROMSEN avseende Kuststadsprojektet 2025

Pressmeddelande: Centerpartiet Trelleborg VILL DRA I NÖDBROMSEN avseende Kuststadsprojektet 2025

Centerpartiet har igår lämnat in ett initiativärende till kommunstyrelsens ordförande Mikael Rubin.

Vi i Centerpartiet Trelleborg VILL DRA I NÖDBROMSEN avseende Kuststadsprojektet 2025.

-Patrik Holmberg, centerpartistisk gruppledare, säger att arbetet med Kuststad 2025 och arbetet med Sjöstaden måste pausas i avvaktan på att kostnadsunderlag på de kända fakta och hur en finansiering av det ska kunna se ut.

-Vad kostar det att bygga Sjöstaden och vem betalar det? ”Det går inte att svara på i nuläget” står det på kommunens hemsida. Men det stämmer inte riktigt längre. Nu har de parallella uppdragen levererats och i dessa finns det specifikationer på i vilket härad infrastruktur, parker och vägar kostar konstaterar Mats Sjöslätt, ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.

-Vi har ett stort ansvar att säkerställa att våra resurser används rätt. När vi upptäcker ökande kostnader är det helt nödvändigt att stanna upp så att vi kan vidta korrekta åtgärder, säger Ola Olsson som är vice gruppledare.

-Att kommuninvånarna ska stå för kostnaderna för ringvägen och anslutningen till hamnen kommer Centerpartiet att motsätta sig. Vi menar att det i så fall inte utesluter att vi omprövar vår vårt ställningstagande i frågan, avslutar Patrik Holmberg

Patrik Holmberg, gruppledare

0708-817 770