Debatt: Besparingar i skolan riskerar att bryta mot lagen 

I Trelleborgs Allehanda tidigare i år uttryckte förvaltningschefen på bildningsförvaltningen att det finns en överhängande risk att man inte klarar av att leva upp till de krav som lagen ställer på skolan och undervisningen.

De ledande partierna i vår kommun M, KD, SD har kommit fram till att ett sparpaket behövs på över 50 miljoner för 2019 och ändå klara verksamheten. I TA (den 20 juni) kan vi läsa att bildningsnämnden begär 42 miljoner för i den kommande budgeten för 2020. Det känns som bildningsnämnden försöker att återställa budgetramen till vad som behövs och visa dem som tror att skolan har en del överflödskilo inte har rätt uppfattning och verklighetsförankring.

Enligt oppositionens åsikt är neddragningar i skolan inte ett bra sätt att spara pengar. Kostnader kommer upp på andra ställen i organisationen, när lärarna inte får tillräckligt med tid med barnen. Eleverna får inte heller tillräckligt med kunskap för att kunna växa upp och ha denna kunskap med sig i sin vandring genom livet.

Utvecklingen mot neddragningar i samhället fick riksdagen under 2018 att beslut att skolchefen i varje kommun fick ett statligt uppdrag. Beslutet innebär i korthet att vederbörande skolchef ser till att verksamheten planeras på ett sådant sätt att det blir möjligt för skolans personal att följa skollagen. Om de inte klarar det så är skolchefen lagligt bunden att slå larm.

Om utbildningschefen säger att budgeten gör det omöjligt att följa skollagen, då är det den kommunala budgeten som skall ifrågasättas – inte skolledningen.

De personer som inte får med sig det den behöver från skolan kommer samhället få betala för mångdubbelt upp. Uppgiften för skolan är att så få personer som möjligt inte hamnar i denna situation. Att skära i skolan är inte att spara pengar det är att vara oaktsam mot detta samhälles framtid.

Skolan är en del av en ung människas framtid och här har föräldrarna ett stort ansvar för dess uppfostran och lyssnar på dem. För dem som har föräldrar som för stunden inte klarar att ge sina barn det stödet så betyder även idrott, kultur och föreningsliv mycket efter som det ger bekräftelse till dessa ungdomar. Aktiva föräldrar och ett bra föreningsliv är grundläggande för de yngres framtid och självkänsla.

De kortsiktiga besparingar som bildningsnämnden är utsatt för innebär att det blir dyrare att hjälpa människor i framtiden i stället för att bygga hela barn i dag. Detta kortsiktiga förhållningssättet är en förlust för samhället men även en stor förlust för människan.

Ola Olsson (C)