Debatt: Stålbad av värsta slaget kan vänta landsbygden på Söderslätt

Vi har nu läst nämndernas, men även kommunstyrelsens, förväntningar för att bedriva sin verksamhet 2020.

I uppdraget från kommunledningen med M och KD i spetsen skulle de även låta sina förvaltningar beskriva vad man kunde minska på om man fick en reducerad ram med 10 procent. Det finns väl beskrivet i ”budgetanvisningarna 2020-2022” som är underskrivet av Mikael Rubin (M).

Jag kan konstatera att det finns små möjligheter att Centerpartiet står bakom någon större andel av dessa och kan redan nu avisera att för oss är följande uteslutet; nedläggningen av deltidsstyrkan på räddningstjänsten i Trelleborg, neddragningar på deltidsstyrkorna i Anderslöv och Klagstorp, utarmande av landsbygdsmedel, lämna FINSAM, pungslå överförmyndarverksamheten, nedläggning av fritidsgård och bibliotek i Anderslöv, stängning av idrottsplatser i byar, ja listan kan göras hur lång som helst.

Mycket fokus blir i byarna och på landsbygden. Flera av förslagen är dock i princip omöjliga, då det redan finns ingångna avtal i bland annat Anderslöv, där det sannolikt behövs mer pengar, inte mindre. Då tänker jag på Thysellsfastigheten där lokaler för bibliotek är med.

Med Moderaterna vid spakarna så finns risken att tryggheten reduceras på landet med mindre räddningstjänst, i stället gör man så kallade politiska satsningar på kameraövervakning på Algatan och väktare i stan.

Med Kristdemokraterna på ledarbänken finns risken att man stänger fritidsgårdar/bibliotek/idrottsplatser på landsbygden.

Patrik Holmberg

gruppledare för Centerpartiet