RÖSTA FÖR EN GRÖN OCH ÖPPEN FOLKKYRKA GENOM HELA LIVET

En öppen folkkyrka, tillgänglig för alla Kyrkan i Trelleborg ska vara öppen och välkomnande för alla. I en föränderlig tid måste kyrkan följa med i utvecklingen men samtidigt vara lokalt förankrad och närvarande i trelleborgarnas vardag. Centerpartiets kandidater står bakom:

Närvarande och öppen folkkyrka

- Förstärk diakonin med särskilt fokus på svaga församlingsmedlemmar
- Utred möjligheterna för församlingen att driva förskola. Kanske i sjöstaden? - Fortsätt med digitala gudstjänster även efter pandemin
- Kyrkofullmäktige bör sända sina sammanträden digitalt -För ökad delaktighet och insyn

Kyrkan, en plats för sång och kultur Utöka musik och kulturverksamheten
- fler konserter och utställningar
- Öppna upp lokaler för körer, orkestrar och ensembler

Klimatneutral kyrka 2030
-
Solceller på församlingens byggnader
- Snabbladdare till el-bil exempelvis för långväga begravningsgäster
- Energieffektivisering av pastoratets lokaler

En församling i stark tillväxt
50% ökning de kommande åren
- Utred möjligheterna till församlingslokaler på norr och sjöstaden.