UTÖKA CYKELBANORNA I KOMMUNEN!

Utveckla cykelbanorna för Trelleborgs kommuns bästa!

Trelleborg är i kraftig utveckling men Centerpartiet har större ambitioner. Vi
måste ta ledartröjan i viktiga framtidsfrågor. Säkerställa att kommunen når upp
till klimat- och miljömålen, exempelvis genom att minska användandet av
produkter som innehåller mikroplaster och se till att vi får en fossilbränslefri
fordonspark. Satsningar på cykelbanor, ridstigar, vandringsleder i hela
kommunen är också viktiga satsningar för att öka attraktiviteten och
utvecklingen i kommunen.

Centerpartiet vill:
• Fortsatt arbete för fossilbränslefri fordonspark

• Fler och bättre cykelbanor i kommunen, för säkrare transporter i hela
kommunen

• Turismarbetet kring hela kustremsan ska förbättras däribland bör
cykelturismen lyftas och Smyge förstärkas

• Utveckla ridstigar och vandringsleder