• / Kalender
 • / Årsmöte i Centerpartiet Vellinge

Årsmöte i Centerpartiet Vellinge

Den 13 mars blir det årsmöte och nomineringsstämma för Centerpartiet i Vellinge.

Plats: Falsterbo Kursgård i Höllviken

Tid: 17.30 (förhandlingarna inleds 18.00)

Kallelse skickas ut separat.

Årsmötet kommer att gästas av Centerpartiets regionfullmäktigeledamot Niels Paarup-Petersen.

Förslag på föredragningslista:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesfunktionärer
 3. Godkännande av kallelsen
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Redogörelse för distriktets och riksorganisationens arbete för Centerpartiet i Vellinge
 7. Information om valåret 2018
 8. Diskussion om verksamhetsplan och budget
 9. Beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av övriga styrelseledamöter
 12. Val av ombud till distriktsstämman
 13. Val av revisor och revisorsersättare
 14. Val av valberedning
 15. Redogörelse för nomineringskommitténs arbete
 16. Presentation av kandidaterna
 17. Fastställande av listan till kommunfullmäktige i Vellinge
 18. Behandling av motioner
 19. Vid mötet väckta frågor
 20. Mötet avslutas