Årsmöte den 29 februari

Framåt Vellinge!

Årsmöte Centerpartiet i Vellinge

Hej bästa medlem i Centerpartiets organisationer i Vellinge kommun!

Ett verksamhetsår har gått till ända – ett år som ur lokal verksamhetssynvinkel bland annat har karakteriserats av valet till Europaparlamentet och en synnerligen aktiv och uppmärksammad kommunalpolitik. Det är med andra ord dags att summera det gångna och se framåt – och detta i form av Centerkretsens årsmöte.

Kretsstämman äger rum lördagen den 29 februari kl. 10.00 och platsen för arrangemanget är Ängavallen. I dagarna kommer varje medlem att få en skriftlig kallelse med posten. Där finns också ett förslag till dagordning.

Varmt välkomna,
hälsar ordförande Per Nilsén.

Är du ännu ej medlem och vill engagera dig? Besök https://www.centerpartiet.se/engagera-dig/bli-medlem och bli medlem eller kontakta någon av våra politiker. De vill gärna prata med dig och berätta mer.