Centerpartiets öppna söndagsmöten

På söndagen den 24 november är det dags för Öppet Söndagsmöte med Centerpartiet i Vellinge. Hit är du som är intresserad av och vill jobba för ett öppnare samtal och en närodlad politik i Vellinge kommun varmt välkommen.

Du träffar "KF-Gruppen", dvs. våra representanter i Kommunfullmäktige och nomineringar till kommunens nämnder resp. styrelser.

Öppet söndagsmöte är vårt forum för att diskutera sakpolitiska frågor, aktuella nämndsfrågor, bolagsfrågor samt frågor som tas up vid Kommunstyrelsen nästa möte som är den 26:e november. Söndagsmötena leds av KF-Gruppens ledare Magdalena Nour.

Vi träffas i Musiksalen på Sandeplanskolan, Höllviken på söndag den 25:e november, kl 16-18. Musiksalen ligger på plan 1 med ingång från skolans framsida vid skaterampen.

Nästa söndagsmöte är planerat till den 13 januari, 2019.