Centerpartiets öppna söndagsmöten

På söndagen den 26 maj är det dags för Öppet Söndagsmöte med Centerpartiet i Vellinge. Hit är du som är intresserad av och vill jobba för ett öppnare samtal och en närodlad politik i Vellinge kommun varmt välkommen.

Du träffar "KF-Gruppen", dvs. våra representanter i Kommunfullmäktige och nomineringar till kommunens nämnder resp. styrelser.

Öppet söndagsmöte är vårt forum för att diskutera sakpolitiska frågor, aktuella nämndsfrågor, bolagsfrågor samt frågor som tas up vid Kommunstyrelsen nästa möte som är den 28 maj. Söndagsmötena leds av KF-Gruppens ledare Magdalena Nour.

Vi träffas på söndag den 26 maj, kl 16-18.

Nästa söndagsmöte är planerat till den 18 augusti 2019. Trevlig sommar!