Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / Centerpartiets öppna söndagsmöten

Centerpartiets öppna söndagsmöten

På söndagen den 17 november är det dags för Öppet Söndagsmöte med Centerpartiet i Vellinge. Hit är du som är intresserad av och vill jobba för ett öppnare samtal och en närodlad politik i Vellinge kommun varmt välkommen.

Du träffar "KF-Gruppen", dvs. våra representanter i Kommunfullmäktige och nomineringar till kommunens nämnder resp. styrelser.

Öppet söndagsmöte är vårt forum för att diskutera sakpolitiska frågor, aktuella nämndsfrågor, bolagsfrågor samt frågor som tas up vid Kommunstyrelsen nästa möte som är den 19 november. Söndagsmötena leds av KF-Gruppens ledare Magdalena Nour.

Vi träffas på söndag den 17 november, kl 16-18.

Nästa söndagsmöte är planeras in i början av 2020. Gott nytt Center-år!