Vellinge
Centerpartiet lokalt

Valberedning 2018

Bild

Nu har valberedningen för Centerpartiet i Vellinge startat sitt arbete. För att vi ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt behöver vi få information som kan ligga till grund för våra nomineringar.

Vi i valberedningen vill gärna att ni som är intresserade av något av de uppdrag som vi ska valbereda alternativt vill nominera någon fyller ni i nedanstående enkät senast den 11 december.

Vi kommer behöva be om era namn. Inget av den information ni delger kommer att föras vidare till någon utanför valberedningen på sätt så att det kan kopplas till den som gett den.

Ni som i dag sitter i kretsstyrelsen och fullmäktigegruppen har redan svarat på valberedningens enkät, så ni behöver inte fylla i denna. Dock är det fritt fram att göra så ifall ni har kommit på något mer ni vill delge valberedningen.

Valberedningen består av:

  • Peter Olsson, sammankallande
  • Josefin Holmberg
  • Håkan Fredriksson

Följande poster ska valberedas:

  • Styrelse (minst 5 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande)
  • Revisorer (2 ordinarie och 2 suppleanter)
  • Etiska rådet (3 ledamöter)
  • Mötespresidium på årsmötet (ordförande och sekreterare)
  • Ombud till distriktsstämman (ej klart hur många det blir)
  • Ombud till partistämman (1 ordinarie och 3 ersättare, väljs på 2 år)

Om ni har frågor kring valberedningens arbete eller vill komma med inspel kan ni kontakta Peter Olsson.
Är du intresserad av att sitta i styrelsen för Centerpartiet i Vellinge * (obligatorisk)
Är du intresserad av att sitta i styrelsen för Centerpartiet i Vellinge


Är du intresserad av något av följande uppdrag?
Är du intresserad av något av följande uppdrag?


(Skriv också om du vill kandidera till ordförande eller vice ordförande.)
Hur stor anser du att kretsstyrelsen bör vara? * (obligatorisk)
(Enligt stadgan måste styrelsen bestå av minst fem ledamöter.)
Hur stor anser du att kretsstyrelsen bör vara?

(Skriv namn, kontaktuppgifter och en kort motivering. Skriv gärna också om du vill nominera personen till en specifik post.)