Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nominerade

Nominerade

Bild

Här följer nomineringskommitténs förslag till Centerpartiets representation i Vellinge kommun för den nya mandatperioden.

Nomineringen skall fastställas enl. tidigare skickad inbjudan vid den extra kretsstämman/nomineringsstämman, söndagen den 21 oktober, kl 15 i Skanörs rådhus. Det är viktigt att du som medlem kommer och gör din röst hörd.

Väl mött!
Caroline Le Bongoat, Douglas Krook, Rolf Axel Nordström samt Maria Lomholt


FÖRSLAG

Kommunstyrelsen

Magdalena Nour, ordinarie
Rolf Erichs, ersättare

Valberedning

Rolf Erichs (en plats)

Miljö- och Byggnadsnämnden

Karin Petersson, ordinarie
Madeleine Carlsson-Ahnell, ersättare

Omsorgsnämnden

Mikael Kinning, ordinarie
Erik Campbell, ersättare

Utbildningsnämnden

Anders Johansson, ordinarie
Madeleine Carlsson-Ahnell, ersättare

Nämnden för Gemensam Medborgarservice

Mikael Kinning, ordinarie
Anita Lilliecrantz Norén, ersättare

VBOA

Rolf Erichs

VLOA

Magdalena Nour

VESAB

Anders Johansson

Valnämnd

Representant utses vid nomineringsstämman

Nämndeman

Madeleine Carlsson-Ahnell