Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nya Listan går ihop med Centerpartiet i Vellinge

Nya Listan går ihop med Centerpartiet i Vellinge

Bakre raden: Rolf Erichs och Rolf-Axel Nordström. Främre raden: Madeleine Ahnell Carlson, Magdalena Nour, Henrik Rydengård

Nya Listan i Vellinge och Centerpartiet i Vellinge har kommit överens om att gå fram med en gemensam valsedel i höstens kommunalval med partibeteckningen Centerpartiet.

Partiernas årsmöten kommer att ta slutlig ställning till en samverkan mellan Centerpartiet och Nya Listan.

- Vellinge har historiskt sett varit en Centerkommun. Centerpartiet har dock inte varit representerat i Vellinge sedan 2010, säger Centerpartiets Magdalena Nour.
- Samgåendet med Nya Listan och Centerpartiets framgångar på riksplanet betyder att vi nu kan komma tillbaka. Nya Listan har de senaste åren fört en politik som väl stämmer överens med Centerpartiets.

Nya Listan i Vellinge har i nuläget tre mandat i fullmäktige.
- Väljarnas uppdrag till Nya Listan i Vellinge har varit att vitalisera demokratin i Vellinge kommun. Vår vision är att genom förbättrad närdemokrati bli en bättre kommun för alla att bo, leva och verka i. Vi vill att politikerna ska lyssna på invånarna och att den styrande majoriteten ska samarbeta med övriga partier. Vi har kommit en bra bit på vägen vad gäller våra mål. Vi bedömer, att gå fram genom Centerpartiet ger oss möjligheter att få Moderaterna i minoritet. Därmed skapar vi en balans som främjar demokrati och samarbete för att på ett bättre sätt än hittills långsiktigt utveckla Vellinge kommun, säger Rolf Erichs, gruppledare för Nya Listan.
- I våra samtal har vi konstaterat att våra partier är överens i de viktigaste kommunala frågorna inklusive behovet av en bättre ekonomisk hushållning. Vi har samtidigt en stark tro på Alliansen på riksplanet, där Centerpartiet är ett offensivt och framgångsrikt parti.

- Nya Listan har under året fört en integrationspolitik i kommunen som vi helhjärtat stöttar och Nya Listan har också, precis som vi, en stark miljöprofil som långsiktigt stöder en utveckling som tar hänsyn till kommunens unika natur- och kulturskatter, säger Centerpartiets Magdalena Nour.
En valberedning arbetar för att ta fram en gemensam lista med politiker från Nya Listan och från Centerpartiet.

Förslaget på lista kommer att publiceras på hemsidan den 5 mars och den 13 mars håller Centerpartiet årsmöte och då kommer listan till kommunfullmäktigevalet att sättas.

Läs mer på Sydsvenskan.se, Sydnytt och Lokaltidningen Vellinge.