Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Angående utläggning av valsedlar

Angående utläggning av valsedlar

Enligt tidningsuppgifter avser Valnämnden i Vellinge kommun att lägga ut Nya Listan i Vellinges blanka valsedlar i vallokalerna etc den 9 september. Partiet Nya Listan i Vellinge gick upp i Centerpartiet i Vellinge tidigt i våras.

 

Vi har efter kontakter med en jurist på Valmyndigheten formellt lagt ner partiet Nya listan i Vellinge, vilket vi har presenterat årsmötesprotokoll på och vi har avregistrerat vår partibeteckning. Därför kräver jag som tidigare företrädare för Nya Listan, nu en av företrädarna för Centerpartiet i Vellinge, att Valnämnden inte lägger ut Nya Listans valsedlar i vallokalerna den 9 september. Gör man det riskerar man att lura väljare att rösta på ett parti som är nerlagt och avregistrerat, vars röster därmed blir i praktiken utan värde. Man skapar en grund för att väljare som annars skulle ha röstat på Centerpartiet kan komma att av misstag rösta på Nya Listan, vilket ur demokratisk synpunkt får oönskade konsekvenser.

Därför begär undertecknad att Valnämnden beslutar att inte lägga ut de blanka valsedlarna med beteckningen Nya listan i Vellinge.

Rolf Erichs
Avgående gruppledare i Nya Listan i Vellinge idag kandidat för Centerpartiet i Vellinge