Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Vellinge kommun måste sluta motarbeta integrationen

Vellinge kommun måste sluta motarbeta integrationen

Under sommaren har hoppet tänts för ett flertal ensamkommande ungdomar tack vare ny möjlighet till gymnasiestudier. Ett flertal av ungdomarna kom också in på sina ansökningar till yrkesgymnasiet, något vi inspirerat till under lång tid. Nu har Vellinge kommun tagit beslutet att de ungdomar som fyllt 18 (något man måste ha gjort för att få söka enligt nya gymnasielagen) får söka till gymnasiet men det är upp till huvudmannen att besluta då ingen ersättning utgår förrän vi har ett positivt praxisbeslut från Migrationsöverdomstolen.

Vellinge kommun beslutar att detta skall gälla både egna och andra kommuners skolor. Resultatet är att för ett antal ungdomar som inte kan bli antagna och drar beslut ut på tiden kommer det bli svårt att starta mitt i terminen.

Däremot kommer ersättning utgå till kommunen i den stund ungdomarna får ett uppehållstillstånd. Det kommer de förhoppningsvis få, då det endast krävs att man har för avsikt att studera för att godtas, förutsatt att man tickar övriga boxar.
Över tid kommer studierna att följas upp av Migrationsverket och lyckas vi inte få in ungdomarna i skolan under hösten lär hela den nya gymnasielagen bli ett stort misslyckande.


Beslut tagna i riksdagen rörande integration motarbetas hela tiden i Vellinge kommun. Det är galet att inte kunna lyfta blicken och se möjligheten i att få in dessa ungdomar i gymnasiet. Här väntar blivande undersköterskor, eltekniker, snickare och bilmekaniker på att få börja sin efterlängtade yrkesutbildning.


Vi hoppas på ett snabbt beslut från Migrationsöverdomstolen så att Vellinge kommuns kurragömmalek med unga människors liv får ett slut.


Centerpartiets integrationspolitik kombinerar ordning och reda med humanism och öppenhet. Något moderatledda Vellinge kommun helt bortser från i frågan om dessa ungdomars fortsatta väg till egen försörjning. För att Vellinge ska bli en inkluderande kommun där integrationen lyckas krävs både hjärta och hjärna.

 

Mikael Kinning (C)