Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Tre partier etablerar valteknisk samverkan i Vellinge kommun

Tre partier etablerar valteknisk samverkan i Vellinge kommun

Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet de Gröna har beslutat att ingå en valteknisk samverkan i Vellinge. Anledningen är att en valteknisk samverkan mellan de tre partierna bättre återspeglar väljarnas röster och ger totalt sett en rättvisare fördelning av nämndplatserna i kommunen.

En valteknisk samverkan innebär att de tre partierna tillsammans blir näst störst i fullmäktige med 13 av fullmäktiges 51 mandat, vilket har stor betydelse när nämndplatserna ska fördelas enligt lagen om proportionellt valsätt.

Utan en valteknisk samverkan skulle Moderaterna, som är det största partiet med 50 procent av rösterna, få nästan 60 procent av nämndplatserna.

- Vår valtekniska samverkan speglar valresultatet bättre. L, C och MP fick i valet cirka 25 procent av rösterna och vi får ungefär lika många procent av platserna i nämnder och styrelser, säger Magdalena Nour, Centerpartiet.

- Vi kommer självklart var och ett parti driva det egna partiets politiska linje, och det vi fört fram i våra respektive valmanifest, säger Angela Everbäck, Miljöpartiet.

- Precis som lagstiftarna har tänkt kan en valteknisk samverkan innebära en mer rättvis fördelning av platserna här i Vellinge framför allt i förhållande till kommunens största parti, avslutar Henrik Thorsell, gruppledare för Liberalerna

 

Henrik Thorsell

Magdalena Nour

Angela Everbäck

Liberalerna

Centerpartiet

Miljöpartiet de Gröna

073 274 18 82

072 876 61 66

0709 53 70 69