Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Liberalerna och Centerpartiet kräver sänkt skatt i Vellinge

Liberalerna och Centerpartiet kräver sänkt skatt i Vellinge

Liberalerna och Centerpartiet yrkar på att kommunalskatten i Vellinge sänks med 25 öre till 18,25 kr. I budgeten för 2019, som Moderaterna har lagt och som vi har att ta ställning till finns det ett utrymme för denna skattesänkning. Långsiktigt finns det betydande resursbehov inom utbildning och omsorg, som vi ska återkomma till under mandatperioden.

Vårt förslag betyder minskade skatteintäkter med cirka 24 Mkr på en budget på 1 800 Mkr. För en medelinkomstfamilj i kommunen innebär detta en sänkt skatt per år på cirka 2 000 kr.

Vi bedömer att det finns ett rejält ekonomiskt utrymme för detta i den nu av majoriteten lagda budgeten. Kommunen har en för stor ekonomisk kostym i förhållande till gjorda åtaganden. Det har under tidigare år lett till betydande slöseri plus att man dessutom fonderat överskott under flera år på mellan 40 Mkr och 80 mkr. Det långa moderata maktinnehavet har aktivt bidragit till ekonomisk slapphet och slöseri med skattebetarnas pengar. Exempel på detta är utbetalning av bonusar i mångmiljonklassen till personalen utan prestationskrav. Dessutom drabbades man av en fördyrande felräkning av vad bonusen kom att kosta.

Vår uppfattning är att man inte ska ta ut mer skatt av invånarna än som krävs. De senaste åren har medborgarna överdebiterats med ca 150 Mkr i för mycket tagen skatt. Långsiktigt finns det stora behov av resurser i i Vellinge kommun inom speciellt utbildning och omsorg. Vi kommer under kommande valperiod att ta upp dessa. Men med det fokus som finns i årets moderata budget tas det ut för mycket skatt av invånarna. Därför föreslår vi att skatten sänks.

Ett första steg bör vara införandet av anställningsstopp i kommunens administration.

En krisgrupp bör tillsättas med uppdraget att inom tre år få ner kostnaderna för det blödande Strandbaden från mer än 10 Mkr till 0 kr.

Kommunen har genom åren förlorat många miljoner kronor på dåligt skrivna avtal, där man till exempel inte har lyckats driva in överenskommen handpenning och där efterarbeten som har legat på entreprenörer har fått utföras av kommunen. De striktare policies, som nu kommunfullmäktige har drivit igenom bör bidra till lägre kostnader.

Kommunen betalar ut för höga avgångsvederlag. Ett stort antal felrekryteringar av främst högre befattningshavare har betytt att man under de senaste fyra åren betalt ut cirka 15 Mkr i avgångsvederlag.

Den moderata majoriteten har länge skrutit med att det är tack vare deras förtjänst som vi har en jämförelsevis låg skatt i Vellinge kommun. I själva verket är den låga skatten en konsekvens av kommuninvånarnas inkomststruktur och relativt låga behov av samhällsstöd. Med detta perspektiv är skatten inte särskilt låg.

Rolf Erichs

Henrik Thorsell

 

Centerpartiet

Liberalerna


0708 309 317

073 274 18 82