Det ska vara lätt att starta företag i Vellinge

Positivt med nya möjligheter till företagsetableringar i kommunen.