Frågor och Svar; Folkomröstning om Naturum den 6 juni 2021.

Stödde C kravet på en folkomröstning?

Svar: ja! Det var fel att lägga ner Naturum och konsthallen på Strandbaden. Nerläggningen skedde dessutom utan dialog med andra aktörer, vare sig politiska partier eller andra inblandade som t ex FNF och övriga naturvårdsföreningar. Det är viktigt att invånarna har möjligheten att begära folkomröstning.

Vad anser Centern om att Moderaterna röstade mot en folkomröstning?

Svar: Möjligheten till folkomröstning är en demokratisk rättighet. Att inte acceptera detta är en maktfullkomlig inställning, som visar att man inte vill lyssna på invånarna.

Varför stödde C kravet på en folkomröstning?

Svar: Vi anser att Naturum och även konsthallen var värdefulla institutioner för både invånare och besökare. Naturum/Falsterbo Strandbad hade cirka 60 000 besökare per år.

Stöder C kravet att både Naturum och konsthall ska behållas på Strandbaden?

Svar: Vi anser att Naturum och konsthall ska återuppstå på Strandbaden och att kommunen, om det blir ett ja i folkomröstningen, ska förhandla med arrendatorn för att ge plats åt Naturum och hitta en lösning för konsthallen.

Hur är frågan om folkomröstning utformad?

Svar: Ska Naturum och konsthall vara kvar i kommunens regi på Falsterbo Strandbad, med fortsatt utveckling av verksamheterna?” Invånarna har två valsedlar att välja mellan: Ja och Nej.

Om ja till Naturum och konsthall, hur kommer Centern då att agera?

Svar: V i lyssnar på Vellingeborna och kommer att jobba för att Naturum och konsthall bevaras om ja-sidan vinner. Kommunen bör i en förhandling med arrendatorn kräva att få plats för Naturum och konsthall.

Folkomröstningen kostar 1.5 Mr. Är det inte slöseri med pengar, när lokalen redan är uthyrd till ett museum etc på 5 år.

Svar: Folkomröstningen är en demokratisk rättighet och demokrati får kosta pengar. Vid ett ja krävs en förhandling med nuvarande arrendator.

När hålls omröstningen?

Svar: Den 6. juni i år.

Hur kan man rösta?

Svar: Kommunen har fattat beslut om ett antal röstlokaler och lokaler där man kan förhandsrösta. Se https://vellinge.se/kommun-och-politik/demokrati-och-insyn/folkomrostning

Är det lämpligt med en folkomröstning mitt i en pandemi?

Svar: Det bör vara möjligt att genomföra en säker folkomröstning med strikta krav för att hindra närkontakter. I juni är förhoppningsvis en stor del av befolkningen vaccinerad.

Folkomröstningen handlar ju både om Naturum och konsthall. Hur ställer ni er till ett ja till Konsthallen?

Svar: Vi anser att kommunen också ska förhandla om en framtida konsthall på Strandbaden. Det är ju en verksamhet som ligger nära den arrendatorn själv bedriver. I kommunens budget finns ett stort överskott, där en bråkdel kan användas till Konsthallen.

Kommer ni att samarbeta med samtliga oppositionspartier för att vinna folkomröstningen?

Svar: Samtliga oppositionspartier stöder en folkomröstning men alla stödjer inter ett ja till Naturum. SD stöder folkomröstningen men inte ja till Naturum. Övriga oppositionen stöder Ja till Naturum och konsthall. Vi utgår från att FNF tar ledningen i kampanjen. Partierna är här underordnade. Det viktiga är frågeställningen och att så många som möjligt röstar ja.

Kommer ni att samarbeta med FNF som drev igenom folkomröstningen genom insamlandet av drygt 3.700 namnunderskrifter?

Svar: Ja, vi har samma uppfattning som FNF och övriga naturvårdsföreningar och stöder deras budskap.

Om det blir ett nej i folkomröstningen?

Svar: Då följer vi det. Moderaterna är emot en folkomröstning och har inte gett besked om de tänker följa resultatet. Centerpartiet vill vitalisera demokratin i Vellinge och lyssnar på invånarna.

Vad anser ni om att ha Naturum i Gamla magasinet i Falsterbo, som M föreslår?

Svar: Lokalen är för liten och ingen kan ha ett arbete där av arbetsmiljöskäl, då det inte finns rinnande vatten och toalett.

Hur ser ni på ett lågt valdeltagande?

Svar: Vi kommer kämpa för att så många som möjligt röstar. Vi inser samtidigt att frågan engagerar Näsetborna mer än övriga i kommunen. Därför är det extra viktigt att arbeta för ett högt valdeltagande.