MOTION - Åtgärder för att minska beroendet av fossila drivmedel

Motion

Åtgärder för att minska beroendet av fossila drivmedel.

Läget är allvarligt, “[t]he scale of recent changes across the climate system as a whole and the present state of many aspects of the climate system are unprecedented over many centuries to many thousands of years” är punkt 2 i inledningen till rapporten som IPCC släppte för ett tag sedan och som riktar sig till politiken. Detta betyder i klartext att den globala uppvärmningen går snabbare än vad tidigare rapporter och utredningar visat (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Headline_Statements.pdf) Det betyder att tidigare mål rörande omställning till utfasning av fossila bränslen inte håller och att det är mer bråttom än vi tidigare trott.

Detta lägger ett stort ansvar på oss politiker även på den kommunala nivån. Vi kan genom kraftfulla åtgärder och krav på den verksamhet som Vellinge kommunen har inflytande över, bidra till minskning av klimatdrivande utsläpp från förbränning av fossila bränslen, i bilar, lastbilar, men även i mopeder och ”Epa-traktorer”.

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser" är det generationsmål är som Vellinge kommun står bakom. Nu måste vi inte bara framhålla mål och goda intentioner utan vi måste utan fördröjning agera kraftfullt för att minska utsläpp av växthusgaser som koldioxid. I Vellinge kommuns lokal miljöprogram från 2014 (sic!) står ”[f]örnybara drivmedel ska år 2020 utgöra minst 20 procent av den totala användningen av drivmedel inom transportsektorn (dvs personbil, lätt lastbil, mc, moped, tung lastbil, buss, järnväg) i Vellinge kommun”. Detta räcker inte!

Centerpartiet motionerar:

  • att senast 31 december 2023 införa begränsningar med fossildrivna fordon, exempelvis ett varannandagssystem beroende på sista siffran i registreringsnumret;
  • att från den 1 januari 2025 förbjuda dieseldrivna fordon som inte uppfyller miljöklass 6;
  • att från de 1 januari 2030 får fordon med fossila bränslen inte framföras i Vellinge kommun


Erik Campbell (C)
Magdalena Nour (C)