Svar till liberalerna om elförsörjning i VP 1

Vellingeposten nr.2 20februari

Den bild som Henrik Thorsell från Liberalerna målar upp kring Centerpartiets politik var eventuell sann för 40 år sedan, men hade han brytt sig om att ta reda på vad Centerpartiet faktiskt tycker hade han sett att vi på många sätt delar åsikt. Den stora skillnaden är att vi ser längre än näsan räcker. Centerpartiet vill också sänka elskatten permanent.

Däremot kommer det inte lösa utmaningen med elförsörjningen i södra Sverige. Centerpartiet har föreslagit stöd för den som energieffektiviserar och därmed sänker sin elräkning permanent och ger mer el över till andra. Vi har lagt skarpa förslag om hur Svenska Kraftnät ska både öka överföringen och prioritera Skåne vid utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Vi är också av den bestämda uppfattningen att energipolitiken är för viktig för att reduceras till en diskussion om kärnkraft vs vindkraft.

Den som vill bygga ny kärnkraft kan redan idag göra det. På marknadsmässiga villkor. Det har faktiskt varit tillåtet sedan 2009. Liberalernas utmaning är att det är så dyrt att ingen vill göra det. Att biogas skulle vara lösningen på elkrisen vet vi inte ens var Henrik Thorsell fått ifrån, däremot är det lösningen på många andra utmaningar, exempelvis tunga transporter. Lösningen är istället en kombination av många åtgärder. Mer produktion, ökad överföring, flexibilitet och effektivisering. Det är det bästa sättet att skapa ett stabilt, billigt och hållbart kraftsystem.

Rickard Nordin, Centerpartiet
Klimat- och Energipolitisk talesperson

Magdalena Nour, Centerpartiet
Gruppledare, Vellinge Kommun