KANDIDATPRESENTATION - HENRIETTA HULTÉN

Kommunfullmäktigekandidat #9 - Henrietta Hultén

I många år kulturjournalist vid Sveriges Radio och dramaturg vid Radioteatern i Stockholm. Efter återkomst till Skåne och Skanör dramaturg vid Malmö Stadsteater.
Representant i Centerpartiets seniornätverk.

Natur, miljö och ekologi är de områden jag vill lägga fokus på. Vår unika natur måste behålla sin artrikedom och sin ömtåliga mångfald. Hellre blommande ängar och vägrenar än hårdsnaggade gräsmattor. Bin och insekter är livsavgörande. För hela näringskedjan - och vår egen mat.

Inga fler byggen på världens bästa åkermark! Återanvänd och utveckla redan bebyggda platser. Gärna med skönhet och fantasi.

Kultur och humaniora är fundament i mitt liv, liksom övertygelsen om alla människors och alla åldrars lika värde.

Vellingeborna förtjänar ett mera dynamiskt och öppet offentligt samtal i kommunen. Med insyn och respekt. Och med bred mångfald i avgörande frågor.