Gemensamt nummer, digital rådgivning och betald kompetensutveckling i förlossningsvården i Skåne

Vellingeposten nr.7b 26juni

Röster om förlossningsvården har höjts vid flera tillfällen under de senaste åren och det har talats om en förlossningskris. Att föda barn är en ytterst individuell upplevelse, som rymmer många känslor. Därför måste den födande kvinnan och hennes behov få stå i centrum. Det behövs en miljö där hon kan vara trygg och få det stöd hon behöver, av en närvarande barnmorska. Så ser det inte ut idag. I vissa delar av landet får hon inte plats på BB, i andra delar får hon resa 10, 20, 30 mil för att komma dit. Barnmorskorna har en ansträngd arbetssituation och behöver ofta springa mellan kvinnor som ska föda. Så kan vi inte ha det.

Vi vill att gravida ges möjlighet till digital rådgivning under kvällar och helger, och att det finns ett gemensamt telefonnummer till förlossningsklinikerna i Skåne. Om man som vi bor i Vellinge, så har vi nästan lika långt till Malmö, Lund och Ystad. Även om man tänkt sig ett av sjukhusen så kanske det inte är lämpligast just när det är dags, det kan man få reda på om man har ett gemensamt nummer att ringa.

Centerpartiet vill att vården ska vara en attraktiv arbetsplats för fler och att vårdyrket ska vara ett karriärsval med många spännande möjligheter för framtiden. För att lyckas med det måste arbetsmiljön bli bättre, tryggheten för såväl patienter som personal ska öka, lönerna ska bli högre och möjligheterna till vidareutbildning ska förbättras. Vi vill att anställda inom Region Skåne ska kunna få sin specialistutbildning helt eller delvis betald. På så sätt kan vi också öka incitamenten utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv för att behålla personalen även efter avslutad specialisering.

Sveriges kvinnor förtjänar bättre och ska ha rätt till trygg förlossningsvård i hela landet!

Magdalena Nour
Centerkvinna och #1 på Centerpartiet Vellinges kommunlista och #4 på Sydväst 2-listan till Region Skåne

Jeanette Sällström
Centerkvinna och #3 på Centerpartiet Vellinges kommunlista