Det ska vara tryggt och njutbart att bli äldre i Vellinge kommun

Insändare

Om tio år kommer vi ha dubbelt så många Vellingebor som är över 80 år. Vi i Centerpartiet vill se en vård och omsorg av god kvalitet precis när det behövs, för en tryggare vardag. Vi vill ha färre antal olika medarbetare hos en person som har hemtjänst och för att möjliggöra det måste vi värdera personalens viktiga arbete högre, där de ska känna att de utvecklas och får den vidareutbildning de behöver.

Vi vill ha vassare upphandlingar och tätare och tydligare uppföljning av den demensvård som lagts ut på privata aktörer och att all vårdpersonal ska utbildas i Demens ABC för att fånga upp tidiga tecken och att Vellinge kommun ansluter sig till Svedem, Svenska Registret för kognitiva sjukdomar/demens. Det gör oss mätbara i riket.

Det behövs nya arbetssätt med digital teknik för en tryggare vård. Vi välkomnar arbetet med nyckelfri hemtjänst som ger mer trygghet för vårdtagaren. Hjälpen kommer snabbare när någon larmar eftersom närmsta personal kan komma direkt utan att behöva hämta nyckel.

En hjärtefråga för oss i Centerpartiet är kvalitén på de måltider våra äldre blir serverade. Vi vill att det serveras god och näringsrik mat i ett trevligt sammanhang. För att detta ska bli verklighet kräver vi att Vellinge kommun blir vassare kravställare vid upphandling av privata utförare.

Det ska vara tryggt och njutbart att bli äldre i Vellinge kommun. Hjälp oss att göra vår vision till verklighet - lägg din röst på Centerpartiet i höstens kommunalval i Vellinge kommun!

Ottie Andersson,
ledamot Omsorgsnämnden #6 Centerpartiet

Henrietta Hultén,
Seniornätverket Skåne #9 Centerpartiet