Centerpartiet gör skillnad i vellinge

Vi tror på alla människors inneboende kraft, vilja och ansvar för sin egen situation. Vi arbetar dagligen i nämnder, utskott och kommunstyrelsen för att addera medmänsklighet och få till en hållbar tillväxt där utsläppen minskar och vi tar miljö- och klimatansvar för framtiden.

En av våra viktigaste uppgifter i Vellinge kommun är att arbeta för ett öppnare och mer lyhört samtalsklimat där alla får komma till tals. En annan är att arbeta för en skola där alla får lyckas.

Vilken är din viktigaste fråga? Hör av dig till oss så pratar vi mer.

sol-has-bg

Varför Centerpartiet?

Centerpartiet i Vellinge står för en närodlad politik. Vi vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att få en vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma.

  • Miljö och klimat - skydda kommunens höga natur- och kulturvärden och exploatera varsamt.
  • Företagande och ekonomi - arbeta för levande centrum. Förenkla och uppmuntra nyföretagande i kommunen och se till att våra skattepengar hanteras på ett vettigt sätt.
  • Medmänsklighet - ordna trygg boendesituation för alla invånare.
  • Demokrati - bryt maktmonopolet och vitalisera demokratin. Öka transparensen och lyssna mer på invånarna.
  • Skola - låt våra barn utvecklas och lyckas på bästa sätt.
  • Vård och omsorg - värna rätten till ett värdigt liv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.