Vellinge
Centerpartiet lokalt
  • / Politik i Vellinge

Nytt ledarskap för vellinge

På många sätt går det bra för Sverige, Skåne och Vellinge. Men inte på alla. Integrationen misslyckas, vårdköerna växer, utsläppen ökar och Sverige riskerar att delas.

Framåt för Vellinge! Varför Centerpartiet?

Vi står för en helt annan riktning. När andra bara ser problem, ser vi potential. När andra tar till främlingsfientlighet, väljer vi medmänsklighet. När andra ser tillväxt som ett miljöhot, ser vi möjlighet till nya gröna jobb. Och när andra sprider oro, skapar vi trygghet.

Istället för att vända kappan efter vinden och dras längre ut mot kanterna, så väljer vi en annan väg för hela Sverige, Skåne och Vellinge: framåt. Centerpartiet i Vellinge står för en närodlad politik. Vi vill ge alla människor möjlighet att bestämma över sina egna liv. Att få en vardag som fungerar. Att nå dit man allra helst vill komma.

  • Miljö - värna kommunens höga natur- och kulturvärden och exploatera varsamt.
  • Företagande och ekonomi - arbeta för levande centrum. Lotsa, underlätta och uppmuntra nyföretagande i kommunen. Stoppa slöseriet med skattepengar och sänk skatten.
  • Medmänsklighet - få med hela kommunen, näringslivet och föreningslivet i arbetet med integration av våra nya kommuninvånare, korta etableringstiden och ordna trygg boendesituation.
  • Demokrati - bryt maktmonopolet och vitalisera demokratin. Öka transparensen och lyssna mer på invånarna.