Vellinge
Centerpartiet lokalt

Demokrati och trygghet och trygghet

Bild

Vellinge kommun ska vara en öppen och transparent kommun. I dagsläget finns det ett demokratiunderskott i kommunen. Därför behöver vi bryta maktmonopolet i kommunen och öka väljarnas inflytande.

Det behövs ett nytt ledarskap i Vellinge kommun som kan vitalisera vår kommunala demokrati och öka transparensen. Centerpartiet vill arbeta för ett öppnare samtal i kommunen.

Centerpartiet i Vellinge står på den enskilda människans sida med ett tydligt underifrånperspektiv i politiken.

Centerpartiet vill också ha en polis som är lokalt rotad. Vi vill att varje människa ska känna till vem den lokala polisen är och ha förtroende för denna. Det ska kännas tryggt att bo i vår kommun, som är en av de tryggaste kommunerna i landet. Så ska vi ha det även framåt.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Ta bort de odemokratiska arbetsutskotten.
  • Att natur- och miljökompetensen får större plats i Miljö- och Byggnadsnämnden.
  • Att kommunens miljöstrateg är närvarande på mötena.
  • Genomföra medborgaromröstningar i viktiga frågor.
  • Närdemokrati och öppenhet i kommunens beslutsprocesser.
  • Att vägföreningarna ska vara ett bra forum för närdemokrati, men kommunen måste skjuta till pengar för att skapa rättvisa villkor.
  • Stoppa svågerpolitiken.