Företagande, arbetsmarknad och ekonomi

Bild

Vellinges skatt är låg och ändå får vi pengar över. Det är bra när de pengarna används för investeringar i framtiden. Att vi har låg skatt beror på oss invånare i kommunen, på hur mycket skatt vi genererar och vilket behov av kommunal service vi har. Lokalt är det småföretagarna som är våra värdeskapare. Utan dem stannar Vellinge.

Vi vill stoppa det ekonomiska slöseriet med bättre uppföljningar av kommunens budget, ingångna avtal och utlovade säkerheter.

Vellinge ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel.

Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag. Så att pengarna istället gå till att skapa nya jobb. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag.

För att Vellinge ska stå starkt även i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar starta ett eget företag. Vi behöver därför ge bästa tänkbara service till de företag vi har. Och samtidigt ställa krav på de kommunala verksamheter som ska tillhandahålla den servicen.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Ha en hållbar och genomtänkt hantering av de kommunala medlen. Idag är uppföljningen bristfällig och många gånger slumpartad.
  • Att en plan tas fram för en långsiktig ekonomisk hållbarhet för Strandbaden, inklusive Naturum, konsthallen, turistbyrån och restaurang. Statsbidragen minskar och de entreprenörer som varit i verksamheten upplever begänsningar i möjkigheten att utforma sitt erbjudande. Vi vill därför att verksamheten granskas och att en affärsmässig plan tas fram för att driva Strandbaden kostnadsneutralt för kommunen.
  • Att Vellinge ska vara Sveriges bästa näringslivskommun. Service och intresse för lokalt företagande måste stå högt på agendan för alla delar av förvaltningen.
  • Uppmuntra och stimulera företagandet i kommunen.
  • Skapa levande bykärnor med fler affärer och en attraktiv miljö.
  • Arbeta med Näringslivsuppropet för bättre integration och högre tillväxt.
  • Skapa ett heltäckande, kostnadseffektivt bredbandsnät för hela kommunen. Vårt kommunala bredbandsbolag går år efter år med förlust och förmår idag inte att leverera bredband till hela kommunen. Vi vill att det görs en djupgående genomlysning av bolaget och en utvärdering av en eventuell försäljning till konkurrenskraftig aktör för att undvika fortsatta förluster av skattepengar.
  • Aktivt arbeta med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar ekonomisk utveckling inom kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.