Vellinge
Centerpartiet lokalt

Företagande, arbetsmarknad och ekonomi

Bild

Vellinges skatt är låg och ändå får vi pengar över. Det beror på oss invånare i kommunen, på hur mycket skatt vi betalar och vilket behov av kommunal service vi har.

När det blir pengar över ska dessa betalas tillbaka till skattebetarna. Vi vill stoppa det ekonomiska slöseriet med bättre uppföljningar av kommunens budget, ingångna avtal och utlovade säkerheter.

Vellinge ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel.

Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader som de har idag. Så att pengarna istället gå till att skapa nya jobb. Fyra av fem nya jobb i näringslivet skapas i små och medelstora företag.

För att Vellinge ska stå starkt även i framtiden krävs att vi erbjuder goda villkor för de människor som vågar starta ett eget företag.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Att det ekonomiska slöseriet stoppas och att skatten sänks.
  • Att åtgärder vidtas för att stoppa förlusterna för Strandbaden.
  • Att Vellinge ska vara Sveriges bästa näringslivskommun.
  • Införa en väg in till kommunen för alla företagare och underlätta samordning av all byråkrati.
  • Uppmuntra och stimulera företagandet i kommunen.
  • Skapa levande bykärnor med fler affärer och en attraktiv miljö.
  • Kontorshotell i kommunen som kan fungera som ett lokalt företagarcentrum med inkubator och näringslivsstrateg.
  • Skapa en bondens marknad där lokala bönder och företagare kan sälja sina produkter.
  • Arbeta med Näringslivsuppropet för bättre integration och högre tillväxt.
  • Skapa ett heltäckande, kostnadseffektivt bredbandsnät för hela kommunen