Vellinge
Centerpartiet lokalt

Medmänsklighet, inkludering och mångfald

Bild

Människor som är nya i Sverige behöver tidigt få möjlighet att jobba. Därför behövs en bättre politik för fler jobb. Och det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Vellinge.

Men för att kommunens småföretagare ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden.

För att Vellinge ska bli en inkluderande kommun där integrationen lyckas krävs både hjärta och hjärna.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Förenkla inträdet på arbetsmarknaden för alla, både ungdomar och nyanlända.
  • Utmana det lokala näringslivet och fråga vad de gör för att skapa jobb och vilken kompetens de behöver, men också hur kommunen kan hjälpa till på bästa sätt.
  • Erbjuda utbildning och kunskap för effektiv handledning av nya på arbetsmarknaden och kunskap om kompetensbaserad rekrytering.
  • Kommunen måste vara öppen för de som vill etablera sig och börja jobba och anpassa utifrån individen – utgå från varje individs unika förutsättningar.
  • Skapa en vältrimmad etablering för nyanlända där vi skapar stora nätverk både inom och utanför kommunen.
  • Arbeta aktivt med utbildningar inom inkludering, jämställdhet och HBTQ-certifiering inom den kommunala förvaltningen.
  • Arbeta för ett jämställt näringsliv, skola och kommunstyrelse med fokus på mångfald och inkludering.