Medmänsklighet, inkludering och mångfald

Bild

Unga, långtidsarbetslösa och människor som är nya i Sverige behöver extra stöd för att få möjlighet att arbeta. Sverige och Vellinge kommun behöver all arbetskraft vi kan få. Därför behövs en bättre politik för fler jobb. Och det är småföretagarna som är våra jobbskapare. Utan dem stannar Vellinge.

Men för att kommunens småföretagare ska kunna skapa nya jobb behövs enklare regler som fokuserar mer på tillväxt och mindre på krångel. Det behöver bli billigare att anställa och mer rörlighet på arbetsmarknaden.

För att Vellinge ska bli en inkluderande kommun där integrationen lyckas krävs både hjärta och hjärna.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Förenkla inträdet på arbetsmarknaden för alla - långtidsarbetslösa, ungdomar och nyanlända.
  • Utmana det lokala näringslivet och fråga vad de gör för att skapa jobb och vilken kompetens de behöver, men också hur kommunen kan hjälpa till på bästa sätt.
  • Erbjuda utbildning och kunskap för effektiv handledning av nya på arbetsmarknaden och kunskap om kompetensbaserad rekrytering.
  • Kommunen måste vara öppen för de som vill etablera sig och börja jobba och anpassa utifrån individen – utgå från varje individs unika förutsättningar.
  • Arbeta vidare med den vältrimmade etableringen för nyanlända där vi skapar stora nätverk både inom och utanför kommunen.
  • Arbeta aktivt med utbildningar inom inkludering, jämställdhet och HBTQ-certifiering inom den kommunala förvaltningen.
  • Arbeta för ett jämställt näringsliv, skola och kommunstyrelse med fokus på mångfald och inkludering.
  • Aktivt arbeta med Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar social utveckling inom kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.