skola, Barn & ungdom, fritid och kultur

Bild

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.

Vellinge ska ha Sveriges bästa skola i verkligheten och inte bara på pappret. Därför måste varje elev få hjälp och stöd för att få de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära sig.

Det ideella engagemanget är också viktigt för att skapa en meningsfull fritid för alla som bor i Vellinge kommun. Kommunen måste ha en öppen och inkluderande dialog med hela föreningslivet.

De idéburna föreningarna och organisationer som scouter och naturföreningar gör ett stort ideellt arbete till gagn för hela kommunen - det vill vi både aktivt stötta och dra nytta av på i ett närmare samarbete. Idrottsföreningarna tappar deltagare, det vill vi hjälpa dem att ändra på.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Arbeta för att Vellinge har Sveriges bästa skolor med hög trivsel för både elever och personal.
  • Ökad samverkan och bättre dialog med föreningslivet i kommunen.
  • Hjälpa idrottsföreningarna i kommunen att öka aktiviteten och engagera fler i sin verksamhet.
  • Att de som står långt från arbetsmarknaden ska ges möjlighet till meningsfulla aktiviteter som kan hjälpa dem framåt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.