Vård och omsorg

Bild

Många äldre är nöjda med sin vård och omsorg, men det finns också stora utmaningar. I Vellinge ska det gå att åldras med värdighet och all omsorg ska ges med respekt för individen.

Genom att driva inkludering som en aktiv värdering vill göra aktörer i kommunen uppmärksamma på de speciella behov som finns för äldre, LSS-brukare och andra utsatta grupper.

Det ska kännas tryggt att bo i Vellinge kommun. Och det måste gå att lita på att ambulansen kommer när man behöver det.

Centerpartiet i Vellinge vill:

  • Oavsett vem du är ska du få hjälp när du behöver det.
  • Kommunens LSS-boenden måste förbättras och brukarna ges större inflytande över sin situation.
  • Vellinge kommuns invånare ska ha nära till sjukvård.
  • Tillgängligheten på vårdcentralerna måste bli bättre. Bygga ut demensvården och äldreomsorgen.
  • Gör utemiljön på kommunens äldreboende mer stimulerande och välgörande. Att hemtjänsten präglas av kontinuitet och flexibilitet.
  • Våra äldre som är beroende av hemtjänst måste känna sig trygga med den person de släpper in i sitt hem.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.