Magdalena Nour

Personbild


∙ Kommunfullmäktigekandidat #1
Gruppledare ∙ Ledamot Kommunstyrelsen ∙ Ledamot Kommunfullmäktige ∙ Ledamot Fastighetsutskottet ∙ Ledamot Samhällsbyggnadsgruppen ∙ Styrelseledamot Vellinge Lokal AB

Som född, uppväxt och tillbakainflyttad till Skanör efter många år runt om i världen, ser jag Vellinge kommun som en härlig plats på jorden med stora möjligheter att bli just det för fler som bor här. Mitt mål är att vidga den politiskt sett lilla världen som majoritetspartiet lever i, Vellinge kommun kan så mycket bättre! Jag vill ge kraft åt varje människa och tror på varje människas förmåga att själv forma sitt liv. Alla ska kunna bestämma över sin vardag genom egna och fria val. Centerpartiet är ett liberalt feministiskt parti som vill ta bort hinder som begränsar människors frihet på grund av kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller annat ovidkommande. Alla individer ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Därför är jag centerpartist.

Jag ser alltid halvfulla glas, och är snabb att fylla på dem. Potential när andra ser problem. Medmänsklighet när andra skapar oro. Nya gröna jobb och hållbarhet när andra ser tillväxt som miljö- och klimathot. Jag är med och skapar trygghet och samarbete när andra sprider oreda.

För ett inkluderande Vellinge krävs hjärta och hjärna. Jag arbetar för ett jämställt och innovativt näringsliv, en skola där alla kan lyckas och en inkluderande och grön kommun som ser värdig vård och omsorg som till de som behöver som en självklarhet, inget en ska behöva slåss för.

X Bryt maktmonopolet och vitalisera demokratin – för ett klokare Vellinge

X Vellinge ska vara Sveriges bästa näringslivskommun och arbeta för en hållbar destinationsutveckling som främjar en långsiktig ekonomisk stabilitet

X Alla ska ha möjlighet att lyckas i skolan – mer resurser, högre lärartäthet, stärkt elevhälsa och mer pengar till läromedel. Vi ska inte snåla för att vi kan.

X Kulturskolan ska öppnas för fler unga och Sveriges högsta avgifter sänkas

X Jämställdhet, inkludering och barnperspektiv ska genomsyra kommunens beslut

X Vassare och smartare upphandlingar med effektiva krav och förbättrad uppföljning

X Oavsett vem som utför vård måste vi skärpa kvaliteten

X Konkreta mål för klimatet och tydliga och mätbara miljömål, idag - inte imorgon.

X Vår unika natur och kulturmiljö ska utvecklas varsamt.

X Det ska vara möjligt för alla att bo kvar i Vellinge kommun även om livet förändras.


Högupplösta pressbilder

Kontakta Magdalena Nour

Kontakta Magdalena

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.