Karin Petersson

Personbild


Styrelseledamot Centerpartiet i Vellinge

Jag är en nyinflyttad Vellinge-bo som ursprungligen kommer ifrån Karlskrona, det gör att jag kan se på kommunens värden och möjligheter med nya fräscha ögon. Efter två år på plats i kommunen så känner jag att jag verkligen vill bidra till Vellinges utveckling som framstående kommun inom bl.a. miljöfrågor. Som utbildad miljövetare med tio års erfarenhet så har jag mycket att tillföra med stöd av Centerpartiets miljöpolitik.

Vilka är de viktigaste frågorna för Vellinge kommun?

Jag anser att en av de viktigaste frågorna för kommunen är hur vi ska kunna växa hållbart utan att det sker på bekostnad av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Exploatering ska ske på bästa plats utifrån platsen förutsättningar, vissa platser lämpar sig helt enkelt inte och då ska det heller inte tvingas fram med olika tekniska lösningar. Byggnationen måste även smälta in i det övriga landskapet och redan befintlig bebyggelse.

Områden för exploatering måste ske smartare, ett förslag är genom förtätning där vi kan nyttja redan ianspråktagen mark. Då kan vi koppla samman redan existerande infrastruktur och kollektivtrafik. Exploatering kan ske med hänsyn till de ekosystemtjänster som vi alla behöver och nyttjar dagligen. Detta görs redan i andra kommuner och Vellinge kommun har alla möjligheter att också profilera sig högre på listan över de bästa naturvårdande kommunerna i Sverige. I dagsläget befinner sig Vellinge på plats 120 i Naturskyddsföreningens undersökning från 2018, jämfört med plats 37 år 2014. Stränderna och strandängarna med sitt rika djur- och växtliv är redan ett av kommunens mesta kännetecken och detta kan vi jobba ännu bättre med!

Kontakta Karin Petersson

Kontakta Karin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.