Ystad
Centerpartiet lokalt

Kallelse till Årsmöte 2019-02-13

Bild


Årsmöte med Ystad Centerkrets

Onsdag 13 februari 2019, kl 19.00

Plats: Restaurang Räfsan i Glemingebro

 


Program:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Kandidaterna till Kommunsfullmäktigelistan presenterar sig
Fastställande
av listan till kommunfullmäktige

Kaffe och smörgås

Centerorganisationens samtliga medlemmar har rösträtt,yttrande och förslagsrätt, hälsas välkomna till årsmötet.

Motioner och förslag ska vara kretsordförande Nils-Evert Erlandsson nilsevert.erlandsson@gmail.com, tillhanda senast 5 februari

För medlemsregistret och centerinformation: Du som har ny e-postadress, sänd ett e-mail till registeransvarig Ronny Persson ronny.persson@ystad.se

VÄLKOMMEN!

Styrelsen

Ystad Centerkrets