En skoltid fri från pornografi!

sol-has-bg

En skoltid fri från pornografi

Många av oss tror säkert att våra barn har en skoltid fri från pornografi men enligt en rapport från Skolverket saknar mer än hälften av landets skolor filter mot pornografi. Skolan har ett mycket tydligt uppdrag när det gäller arbetet mot kräkningar och våld samtidigt som tillgången på porr bara är ett klick bort på datorn. Genomsnittsåldern för när barn börja söka efter porr är 12 år för pojkar och 13 år för flickor. Var tionde 16-årig pojke konsumerar porr varje dag. Den porr som är tillgänglig på internet idag präglas av våld och förnedring som riktas främst mot kvinnor. Närmare 50 års forskning visar att konsumtion av pornografi kan göra män mer sexuellt aggressiva samt att den förstärker attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor.

Norska Stortinget fattade i mars 2018 ett tvärpolitiskt beslut om att införa filter mot pornografi och våld på alla landets grundskolors datorer och surfplattor. Beslutet kommer troligen att gälla redan from höstterminen 2018. Även Storbritannien har ett sådant beslut men inte Sverige. Centerpartiets motion om att begränsa tillgången till pornografiskt material i skolan röstades ned av Sveriges riksdag den 12 april i år. Då Sveriges riksdag inte kan leva upptill barn och ungdomars rätt till en skoltid fri från pornografi och våld vill Centerpartiet i Ystad ge våra barn och ungdomar denna egentligen självklara rätten. Vi vill att det på kommunens samtliga datorer och surfplattor införs filter som blockerar pornografi. Som ett komplement till tekniska lösningar måste skolan naturligtvis satsa på att jobba med värderingar tillsammans med elever och personal. Ett filter mot pornografiskt innehåll löser naturligtvis inte hela problematiken, men visar på ett tydligt avståndstagande och ställningstagande - pornografi har ingen plats i skolan.

Centerpartiet i Ystad vill ge våra barn och ungdomar rätten till en barndom och skoltid fri från pornografi!

Elisabeth Håkansson (C) Första namn på valsedeln till kommunfullmäktige Medlem i Centerkvinnorna Athena

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.