Motion cykelväg Hammar-Skillinge

Motion: Vi vill ha en tillgänglig och säker cykelväg mellan Hammar och Skillinge

Centerpartiet i Ystad har lyssnat och reagerat starkt över Trafikverkets knappa kommunicering i ett sent skede med boende, markägare samt övriga berörda under samrådstiden men också oviljan att presentera alternativa förslag om hur GC- vägen ska byggas mellan Hammar- Skillinge vid samrådsmötet juni 2018.

Det är mycket olyckligt med tanke på att just GC vägen mellan Hammar och Skillinge är efterlängtad av många. Väntan har varit lång!

Trafikverket har valt att endast presentera förslaget om GC-väg på norra sidan om kustvägen, där det finns flest korsande vägar och med tung fordonstrafik. På den södra sidan finner vi närheten till de natursköna backarna, Skåneleden och havet som målpunkter, med betydligt färre trafikerade korsande vägar.

Trafikverket väljer att säga nej till södra sidan på grund av Natura 2000 område och Naturreservatets skydd.

Natura 2000 mellan Hammar och Kåseberga handlar om ett fågeldirektiv som skyddar området mellan kustvägens södra sida, över backarna och ner till havet.

Vi ser nu att Natura 2000 området kommer i konflikt med människors önskan om säkerhet och tillgänglighet till natur och friluftsliv.

Många som cyklar med sina små barn längs med kustvägen gör gärna avstickare till backarnas ängar och de små badplatserna mellan kullarna. Vi kan undra om Trafikverkets underlag är framtaget ur ett barnperspektiv?

Centerpartiet i Ystad förstår att behandlingen av motioner generellt kan ta lång tid men denna motionen är skriven som ett försök att påverka i tid, innan Trafikverkets fastställelseprövning, som ska ske april-november 2019.

Vi vill vädja till samtliga lokala politiska partier i Ystad att reagera och stanna upp för att hitta en lösning som både skyddar människoliv och fåglarnas miljöer. Därför behöver vi se förslag med båda alternativen, söder och norr om landsvägen.

Vi vill att Ystads kommun omgående begär av Trafikverket:

  • att undersöka möjligheten till undantag i Natura2000 områden som vissa kommuner har fått ex. Simrishamn och Strömsund vid byggandet av GC väg i skyddat område.
  • att undersöka via Naturvårdsverket vilka fågelarter som skulle kunna bli berörda 6 meter ut från norra eller den södra sidan av kustvägen.
  • att presentera olika trafiksäkerhetslösningar runt omkring korsningen i Kåseberga som dessutom kan minska kostnaderna för vägbyggandet.
  • att lyfta frågan om ny landsvägsdragning i Hammar och låta den befintlig landsvägen bli GC väg.
  • att undersöka om vissa partier som redan har befintliga små vägar och stigar längs kustvägen vid Hagestad naturreservat, kan vara lämpliga som GC- väg.

Centerpartiet i Ystad

Elisabeth Håkansson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.