Ystad
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt
  • / Våld i nära relation

Våld i nära relation

Våld i nära relation

Våld i nära relation är inget kvinnoproblem utan ett gigantiskt samhällsproblem som kostar nästan 20 kvinnor livet varje år, som utsätter 10 % av alla barn i Sverige, som kostar samhället 5 miljarder varje år och som tvingar 5000 kvinnor och barn att leva gömda med skyddad identitet. Tänk dig att nästan 20 kvinnor dödas årligen i Sverige av män de har eller har haft en relation med. Tänk dig att 10 % av alla barn i Sverige lever i familjer där de utsetts för eller bevittnar våld, det är nästan tre barn i varje klass. Tänk dig att tvingas lämna ditt arbete, lämna vänner, släkt och barnens kompisar. Inte kunna fira jul eller födelsedagar med nära och kära Detta är verkligheten för 5000 barn och kvinnor i dagens Sverige som med samhället goda minne och med skyddad identitet lever gömda undan sina tidigare män. De lever gömda undan hot, våld och risken att bli dödade. Vi berövar dessa kvinnor och barn rätten till att bestämma över sina egna liv.

Vi i Centerpartiet vill ha en nollvision för våld och förtryck i nära relation och införa en Lex Lotta -lag som gör att samhället inte misslyckas gång på gång. Samhället måste bli bättre på att upptäcka våld i nära relation, hjälpa till att anmäla gärningsmännen och att skydda offren. Vi vill att drabbade ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan och att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud. Alla som jobbar med människor måste få förbättrade kunskaper och utbildning kring ämnet.

Vi i Centerpartiet i Ystad har redan påbörjat arbete då vi initierade att Huskurage infördes inom Ystadbostäder. Vi hoppas att vi inspirerat många fler kommunala och privata fastighetsbolag att följa i vårt spår. Kampen är dock inte nådd förrän nollvisionen är uppnådd och därför kommer vi att aktivt arbeta för löpande utbildningsinsatser inom skola, vård & omsorg och inom socialtjänsten, öka resurserna till elevhälsan och intensifiera samarbetet med kvinnojourerna.

Vi i Centerpartiet Ystad anser att Tryggheten måste gälla för alla i hela Ystad kommun!

Elisabeth Håkansson (C)

Första namn på valsedeln till kommunfullmäktigevalet