Ystad
Centerpartiet lokalt

Valprogram 2018

Vi har tillsammans alla möjligheter att bygga Ystads kommun, landsbygd och stad, till ett samhälle där vi och våra barn ska kunna leva ett gott och tryggt liv med god hälsa i sund miljö-Det goda livet finns här, i hela kommunen Ystad!

Tre breda lokala valfrågor


Hela Ystad kommun ska leva!


utbildning, skolmiljö, lokaltrafik, kultur och kommunikationÖka tryggheten för alla!

vård och omsorg, stöd, förebyggande arbete och boende


Grön tillväxt och klimat!

sopsortering, närproducerad mat, solenergi, reningsteknik, erosion, näringslivsutveckling för fler jobb och infrastruktur

 

Läs hela valprogrammet!