Valprogram 2018


sol-has-bg

Centerpartiet i Ystad - Valprogram 2018

Vi har tillsammans alla möjligheter att bygga Ystads kommun, landsbygd och stad, till ett samhälle där vi och våra barn ska kunna leva ett gott och tryggt liv med god hälsa i sund miljö. Det goda livet finns här, i hela kommunen Ystad!
 
Tre breda lokala valfrågor
 
Hela Ystad kommun ska leva! utbildning, skolmiljö, lokaltrafik, kultur, kommunikation 
 
Öka tryggheten för alla! vård och omsorg, stöd, förebyggande arbete, boende
 
Grön tillväxt och klimat! sopsortering, närproducerad mat, solenergi, reningsteknik, erosion, näringslivsutveckling för fler jobb, infrastruktur
 
 

Hela Ystads kommun ska leva!

Utbildning och skolmiljö
 
- Anställa fler vuxna med olika professioner i skolan, för ökad vuxenkontakt och trygghet - Öka resurser till elevhälsan, fler skolsköterskor - Mer fortbildning för lärare - Bygg fler förskolor och grundskolor - Ystad växer! - Starta profilskolor - Trivsam skolmiljö med daglig fysisk aktivitet - Inför filter som blockerar pornografi på skolans egna datorer och surfplattor

 
Lokaltrafik

- utöka stadstrafik till fler tätbebyggda områden - införa mer av närtrafikservice på landsbygden, byabussen - Säker övergång för gång och cykel-trafikanter på Dragongatan - Fokus byarna- Kommunikationer viktigt!
 
Kultur

- Utveckla fler öppna bibliotek, för arbete, studier och möten - Mer resurser till kultur, musik, dans, sång och hantverk - Bygg idrottsanläggning ex. ishall, friidrott, gymnastik, karate, brottning m.m.
 
Kommunikation

- Fri wifi i alla kommunala lokaler - Fibernätverk – hela Ystads kommun
 

 
Öka tryggheten för alla!

Trygghet

- Bygg boende för människor som har omfattande vårdbehov - Inför nya boendeformer för människor som önskar trygghet - Fortsatt fria resor för alla över 75 år - Färdtjänst i egen regi - Öka det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen och BRÅ - Utveckla samarbetet med kvinnojouren - Intensifiera arbetet mot våld i nära relation  - Förbättra anhörigstödet - Tillgänglig vård och omsorg i hela kommunen - Bättre arbetsförhållande för våra medarbetare 
 
 

Tillväxt – Klimat/Miljö

Tillväxt - Näringslivsutveckling

- Fortsätta planera för en tåghållplats vid Bingofältet - Planera snabb väg för Österlen trafiken via Kabusa, Köpingebro och St.Herrestad - Dubbelspår till Malmö-Köpenhamn - Förbättra infrastruktur, arbeta för utbyggd E 65 till två plus två väg - Utveckla nätverk med östra Europa för ökad handel, turism och företagsutveckling - fler jobb!

 
Klimat och Miljö
 
- Bygg fler solenergianläggningar. - Införa flerfackssystem för sopsortering i hela kommunen - Bygg ny reningsteknik för att hantera läkemedelsrester och microplatser i vattnet - Mer närproducerad mat  utan onödiga tillsatser - Förebygg för havsnivåhöjning - Fler elbilar och el-cyklar i kommunala verksamheterna - Fortsatt strandfodring.
 

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.