41 miljoner extra till ystads kommun

41 miljoner extra till Ystad kommun

Som en följd av Coronakrisen har Centerpartiet tillsammans med L och regeringen kommit överens om ytterligare tillskott till kommun – och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna tillförs nu ytterligare 15 miljarder kronor. Det totala tillskottet till regioner och kommuner landar för 2020 på sammanlagt 20 miljarder kronor. Dessutom höjs de generella bidragen permanent med 12,5 miljarder från och med 2020.

För Ystad kommun innebär tillskottet 41,1 miljoner kronor för 2020.

-För oss i Ystad kommun, och för alla kommuner och regioner är förstärkningen naturligtvis mycket välkommen. När företagen går på knäna och människor riskerar att bli arbetslösa växer krisen till alla delar av samhället, och vi behöver jobba på flera fronter. Först och främst måste vi se till människors hälsa, men också till andra samhällsfunktioner, säger Elisabeth Håkansson (C).

Permanent höjning av stadsbidragen

Dessutom höjs de generella statsbidragen till kommuner och regioner med 12,5 miljarder per år.

-Det behövs verkligen. Det ger oss möjlighet att långsiktigt möta behov som finns här i Ystad kommun. Att sedan tillskotten är generella stadsbidrag gör att pengarna kan läggas där de som bäst behövs. För planeringen framåt är det avgörande. Det ger kommunen arbetsro, säger Elisabeth Håkansson (C).

Kontakt:

Elisabeth Håkansson

0707-29 56 60

Relaterade nyheter