Sjöhög - Ystads nya reningsverk

Bild

Rent vatten i hav och vattendrag är en viktig fråga för Centerpartiet! Den 17 november 2016 invigs Ystads nya toppmoderna reningsverk.

Ystads kommun står nu väl rustad för att säkra kommunens tillväxt och allt högre ställda miljökrav med ett nytt toppmodernt reningsverk. Vi har nu möjlighet att rena avloppsvattnet med bästa tekniken, ta emot svart/gråvatten från fartygen som lägger till i Ystad hamn och hantera större mängder avloppsvatten än tidigare.
Vattnet är vårt allra viktigaste livsmedel som vi ska vara rädda om idag men också till kommande generationer. Därför har Ystad också byggt ett nytt vattenverk för tillgodose medborgarna i kommunen med tillräckligt, säkert och gott vatten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.