Ystad
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Växande och attraktiv!

Växande och attraktiv!

Bild

Ystad är en kommun i mycket stark tillväxt! Med gemensam kraft har medborgare, företagare och kommunen skapat det goda livet i Ystad! Centerpartiet vet att nyckeln till framgång är att samverka och samarbeta, för att Ystad med omnejd ska fortsätta utvecklas. Vi behöver ständigt arbeta och inte slå oss till ro, för att öka tillväxten och utvecklingen av sydöstra Skåne, för Regionen , för Sverige.

Ystads kommun växer både till antalet invånare och besökare. Vår kommun är ett nav för turism och handel men är också en länk för flödet av gods och persontrafik till och från Europa. Ystad har därför en viktig roll som utsedd regional kärna, för sydöstra Skåne, att driva upp pulsen i området!

Centerpartiet i Ystad lägger all sin kraft till att:

Utveckla infrastrukturen - Snabb och effektiv tåg- och busstrafik, säkert vägnät och tillräckligt med cykelvägar mellan staden och byarna.
Utveckla hamnverksamheten- för ökad handel/persontrafik med Europa och Danmark
Förenkla för företagarna i Ystad - mindre regelkrångel, hjälp vid komplexa företagsärende, hjälp vid bygglovsärende, lediga industritomter.
Utbyggnad av bredband fortsätter - tills alla områdena i kommunen är täckta!

Ny skola - Antalet elever ökar kraftigt och därför investerar vi i ny skola och samtidigt som vi förbereder skolorna i Köpingebro, Svarte, Edvinshem och Hedeskoga för om - och tillbyggnader.
Glädjande - Fler ungdomar väljer yrkesinriktad gymnasieutbildning, vilket har stor betydelse för näringslivet i sydöstra Skåne( fordon och tillverkning, restaurang ).
Havsmiljön - viktigt för djur och växter som växer i haven! Vi permanentar och utvecklar den marinpedagogiska verksamheten, som ett komplement till Marietorps verksamhet Ystads kommuns elever.
Spontanidrottsplatser, lekplatser och naturmiljöer - är oerhört viktiga för människors möjlighet till avkoppling, rekreation och social stimulans. Vi investerar i ökad hälsa och välbefinnande!

Vi bygger för fullt! - Det är viktigta att bygga olika typer av bostäder i de områden som finns kvar att bygga på i Ystads kommun. I Svarte planerar ett byggföretag nybyggnation av villor, i Köpingebro planeras en förtätning med mer flerbostadshus och i Trädgårdsstaden i centrala Ystad, det nya området med möjlighet till odling ska det byggas blandade bostadsformer. Sist men inte minst förbereder vi för att bygga den nya Hamnstaden med kajläge, när hamnverksamheten har flyttat ut i yttre hamnen. En del byggen startar ganska omgående men en del är planerade fram till år 2030.
Vi vet att vi behöver bygga fler lägenheter som passar ungdomar och enmanshushåll som är anpassade till de behov som efterfrågas, tillgängliga, med realistisk hyra, och funktionella med god service tillräckligt nära.

Små insatser men viktiga för många!- År 2018 och framåt!
Arbetet med demokrati och delaktighet blir allt viktigare i dagens samhälle!
Biblioteken ska bli mer tillgängliga med att vi inför meröppet - På tur är biblioteken i Svarte, Löderup och Glemmingebro.
Fokus i Byarna- Öka attraktiviteten i byarna genom dialog kring önskade åtgärder.
Ökade resurser till åtgärder som medborgarna själv har föreslagit - medborgarförslag.
Öka kompetens och kunskap till all vårdpersonal om måltidernas betydelse - Diestist ska anställas
Stöd anhöriga som vårdar närstående i hemmet - En extra Anhörigstödjare ska anställas
Fortsätter med att erbjuda gratis bussresor i hela ystads kommun för + 75 år
Vi planerar att bygga ett nytt särskilt boende i Trädgårdsstaden samt LSS- boende i Nybrostrand
Vi utreder och planerar för att bygga en havsbadplats, tillgänglig för människor med funktionsvariation.
Upprustning av utomhusbadet i Nybrostrand samt ny vattenrutschkana