Centerpartiet Ystad, kandidater 2018

Framåt Ystad!

Vår politik


Ystad och den vackra landsbygden attraherar och fler vill flytta hit! Folkmängden ökar, den största ökningen under de senaste 10 åren. Ystad når målet 1% befolkningsökning år 2016!
Med ett positivt resultat på årets första 8 månader med 66,9 mkr, så har kommunens verksamheter lyckats att hushålla med resurserna, samtidigt som verksamheterna har utvecklats.

Näringslivsutveckling och tillväxt är oerhört viktiga faktorer för att en kommun ska vara attraktiv att bo och verka i. Företagens möjligheter att växa och nyetablera sig, kräver att kommunen kan underlätta och förenkla för företagen. Med ett eget Näringslivskontor och näringslivslots mitt i centrala Ystad i ett av våra vackraste hus, Gamla Rådhuset vid Stor Torget kan företagarna få en samlad hjälp - en kontakt för flera ärenden! Varje år genomförs 50 företagsbesök i syfte att lyssna, följa upp och skapa goda relationer. Ystad fortsätter att klättra i näringslivsranking.


År 2015 fick Ystad kommun priset för bästa nyföretagarkommun i Sverige!
Utbyggnad av Öjas industiområde
pågår för fullt! Försäljning av tomterna börjar sommaren 2017

Ystads grundskolor och gymnasium är kända för sin höga kvalitet!
Just nu ligger fokus på att öka samverkan med mellan förskolor- grundskolor-gymnasium- högskolor och näringsliv. Detär viktigt att fånga upp och motivera elever till att vara mer delaktig i den egna utvecklingen till arbetslivet eller fortsatta studier.

Det byggs för fullt.....
Bostadsbyggandet har varit lågt i ett antal år men vi ser nu att byggandet har kommit igång rejält. Långsiktigt och tydligt planarbete och samverkan med privata byggföretag och Ystad Bostäder ger resultat!

Livskvaliten finns i Ystad.....
Centerpartiet lägger stor vikt på att medborgarna i Ystad ska uppleva ett gott liv!
Det handlar om att skapa hållbara miljöer som stimulerar, aktiverar i ett socialt sammanhang, med minimal miljöbelastning samt i en ekonomisk balans. Därför satsar vi på att informera och utbilda tjänstepersoner i kommunens verksamheter ,hur vi aktivt kan arbeta förebyggande för framtidens folkhälsa, Barnens rätt i samhället och hållbart miljöarbete.

God vård när vi behöver......
Just nu har Skånes kommuner och Region Skåne tecknat ett sjukvårdsavtal i syfte att öka tillgängligheten till läkarvård i hemmet. Du som är sjuk ska inte behöva åka in och ut på olika sjukhus för att få hjälp i eftervården och rehabiliteringen.
Ystad kommun har satsat på att öka bemanningen av vårdpersonal på äldreboende i kommunen och sett till så att hjälpmedel är gratis.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.