Köp svenskt kött!

Att äta god och näringsriktig mat som är fri från antibiotika är viktigt för både vårt välbefinnande och för vår hälsa. Mycket görs i Sverige för detta, men Centerpartiet vill mer!

Vi ser i statistik från Europeiska läkemedelsmyndigheten att Sverige ligger i toppen när det gäller att använda så lite antibiotiska som möjligt i den köttproduktionen. De länder som använder mest antibiotika i Europa är Cypern, Spanien och Italien.

Användning av antibiotika i matproduktionen skapar allt mer antibiotikaresistens hos oss människor, då hela djurbesättningar får antibiotika i fodret i förebyggande syfte i många Europeiska länder under uppfödningen. Och just antibiotikaresistens är en tickande bomb för hela världen. Detta har professorn och infektionsläkaren Björn Olsen från Akademiska Sjukhuset i Uppsala satt fokus på i en artikel i Jordbruksakuellt. Han menar där att det i idag dör väldigt många människor i utvecklingsländerna av antibiotikaresistens, till och mer dödsfall än av HIV och Malaria.

Idag är en stor del, för stor del, av det som vi har på tallriken importerat från andra länder. Vi vet inte alltid hur köttet är producerat och hur mycket antibiotika som djuret fått i sig under sin uppväxt. Det svenska jordbruket måste få möjlighet att producera mer, då vi där vet hur djuret har producerats och att det är lite antibiotika som kan finns kvar i köttet.

Det svenska jordbruket har givetvis även många andra fördelar så som att de är en nyckel för öppna landskap; att det skapas jobb över hela vårt land; att turismen utvecklas över landet och det främjar matkvalitén; bevarar den biologiska mångfalden samt bidrar till att vår nationella säkerhet genom att vår självförsörjningsgrad ökar.

Det ovanstående är givetvis väldigt viktiga saker när det gäller den svenska matproduktionen, men det viktigaste för individen är att vår mat är säker och fri från antibiotika.

För Centerpartiet är det alltså mycket viktigt att både vi som konsumenter och samhället köper svenskt kött, då just detta är en garant för att det svenska jordbruket kan fortsätta producera högkvalitativt och antibiotikafritt kött.

Hans Johansson (C),
Falköping
vice distriktsordförande Skaraborg