Centerpartiet höll höstmöte

Hans Johansson på Höststämman

Höstmötet för Centerpartiets Falköpingskrets hölls i år i Gökhems hembygdsgård. Centerpartiet har som tradition att lägga höstmöten och årsmöten på olika ställen i kommunen, och denna gång var det alltså dags för Gökhem. Ett 30-tal medlemmar deltog i förhandlingarna och den viktigaste frågan för kvällen var förnomineringarna till kyrkovalet år 2017.

Mötet inleddes med att kretsordförande Hans Johansson hälsade alla välkomna. Sedan och höll han en apell till de närvarande medlemmarna om att Sverige behöver ett nytt ledarskap. Det finns många stora utmaningar i vårt samhälle och många människor känner att samhället och värderingarna i samhället går åt fel håll. Detta går dock att vända, men det krävs hårt arbete och vi som parti måste visa på de lösningar vi har på de problem som människorna känner. Det handlar om att ge Sverige ett nytt ledarskap, förklarade Hans.

Därefter förklarades mötet för öppnat. Hans Johansson valdes till mötesordförande och Ingemar Gustavsson valdes till sekreterare.

Förutom den vanliga mötesformalian med information från fullmäktigegruppen, kretsstyrelsen och frågor från medlemmarna var den stora huvudfrågan för kvällen förnomineringarna till kyrkovalet år 2017. Agne Arnesson inledde avsnittet kring förnomineringarna med att berätta och förklara ingående om hur processen fram till kyrkovalet i september nästa år går till. Centerpartiet i Falköping och Skaraborg är nomineringsgrupper och partiet kommer att gå till val som nomineringsgrupp i samtliga val i vårt område.

I likhet med det svenska valsystemet är det även inom kyrkan val till tre nivåer: Kyrkomötet som motsvarar riksdagsvalet, stiftsfullmäktige som motsvarar landstingsvalet och kyrkofullmäktige som motsvarar kommunvalet. Efter att Agne Arnesson informerat om kyrkovalet i stort och vad kretsen måste göra för val och förnomineringar gick höstmötet till val av valkommittéer och därefter förnomineringar.

Mötets sista punkt var den fråga som handlar om skolorganisationsöversynen som kommunen beställt av PWC. Efter diskussionen om skolorganisationen tackade ordföranden Zahra Igal för det mycket goda fikat som hon bakat och förklarade mötet för avslutat.