Minnesutställning över Thorbjörn Fälldin och öppet hus på SV

Thorbjörn Fälldin var en av 1900-talets främsta politiska ledare i Sverige. Han bröt ett 44-årigt socialdemokratiskt maktinnehav och bildade den första borgerliga majoritetsregeringen sedan demokratins genombrott i Sverige. Som partiledare 1971-1985 ledde han Centerpartiet till de främsta valframgångarna någonsin.

Centerpartiet Falköping bjuder in till minnes-utställning över Thorbjörn Fälldin lördag 12 november, kl 13.00 – 16.00 Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Grönelundsgatan

Utställningen ger en överblick över Thorbjörn Fälldins politiska liv från tiden i ungdomsrörelsen till regeringsåren och efter partipolitiken i form av brev, tidningsurklipp, löpsedlar, film och foton.

Minnesutställningen utgår från den utställning som Landsarkivet/Riksarkivet i Härnösand tagit fram och som är baserad på Fälldins personliga arkiv vilket numera förvaltas av Landsarkivet/Riks-arkivet.

- Att få visa upp den här utställningen i Falköping är något som är en stor ära för Centerpartiet i Falköping. Thorbjörn är en av våra största politiker genom tiderna och för mig som Centerpartist, kanske den störste, säger Hans Johansson kretsordförande.

Studieförbundet Vuxenskolan

Samtidigt som Fälldinutställningen är i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler håller Studieförbundet Vuxenskolan öppet hus för alla intresserade.

Vuxenskolan kommer att visa upp sina lokaler och presentera ett antal olika studiecirklar och det utbud av möjligheter till kurser mm hos Studieförbundet Vuxenskolan.