Centerpartiet höll kretsstämma

Årsmötesperioden för föreningar är i fullgång och så är det även inom de Centerpartiet. Centerpartiets kommunkrets i Falköping höll sin traditionella kretsstämma onsdagen den 22 februari i partiets lokal i Falköping.

Ett trettiotal medlemmar hade slutit upp till Centerpartiets kretsstämma i Falköping. Så här året innan val till kommun, region och riksdag samt kyrkoval under hösten var det en gedigen dagordning som skulle behandlas med bland annat fastställande av valsedel till kyrkofullmäktige till Falköpings pastorat.

Processen inför fullmäktigevalet 2018 har redan startat genom att partiet inlett en öppen nomineringsprocess där alla medborgare i Falköpings kommun kan nominera in namn som eventuellt ska stå på fullmäktigelistan i valet 2018. För att de föreslagna namnen ska kunna hanteras valde stämman en nomineringskommitté till valet år 2018. Till det antogs de regler som ska gälla för nomineringsprocessen och fastställandet av valsedel.

Det genomfördes också val på stämman och Hans Johansson omvaldes som ordförande för kretsstyrelsen. I övrigt var det omval på alla poster utom två, där Saleh Aman och Wanja Wallemyr nyvaldes som ledamöter i kretsstyrelsen.

På kretsstämman var det fyra motioner som behandlades inför partistämman. Kretsstämman biföll flertalet av att-satserna, så det kommer att bli en spännande partistämma i Malmö i höst när Falköpingskretsens representant skall försvara motionerna.

Vid varje stämma med Falköpingskretsen har man någon form av föredrag eller underhållning. I år var det Anders Segerström, VD på Falköpings Mejeri, som höll ett intressant anförande där han bland annat informerade om mejeriets verksamhet och om hur avräkningspriset för mjölken bestäms. Många spännande frågor ställdes till Anders och efter anförandet bjöds det in till lite ostprovning.

Förtäringen hade till årets stämma ordnats av Wanja Wallemyr och Bengt Lennartsson. Det bjöds på en god potatissoppa och härliga frallor med ost från Falköpings Mejeri.

Kvällen avslutades med att ett lotteri där ostar från Falköpings Mejeri lottades ut till mötesdeltagarna.