Centerbesök på Odenfönster

Studiebesök Odensberg

I samband med Centerpartiets gruppmöte i Odensberg gjordes studiebesök på Odenfönster, förskolan och skolan.

Carina Gabrielsson och Mattias Gren tog emot oss och berättade om Odenfönster. Ett företag som bildades 1958 av Holger Andersson och Artur Ekman. När företaget startade gjordes lite allt möjligt men idag är det mestadels träfönster med 1+2 glas som görs. En av deras nisch är fönster till K-märkta hus och deras största marknad är Stockholm och Skåne.

Efter ett intressant företagsbesök tog rektor Ulf Svensson emot oss och visade runt oss i förskolan och skolan. Han berättade om verksamheten som han var stolt över men visade även på de utmaningar som finns, främst i lokalerna. Både förskolan och skolan har ett stort renoveringsbehov och kommer finnas med i kommunens investeringsplan.

Under mötet diskuterades aktuella frågor inom respektive nämnd.

Centerpartiet har tidigare varit på studiebesök på räddningstjänsten, Åsarps idrottshall och Ateljé Victoria i Åsarp.