Finns det en natur- och klimatpanik?

Att vi ska vara rädda om naturen och att klimatförändringen är stora och viktiga frågor är vi nog alla överens om. Att vår natur, vatten och hav ska vara fria från skräp är vi nog också överens om. Men att lägga extra skatt på den svenska landsbygden och åkerinäringen är det rätt väg att gå?

Att tvinga skogsägare att av säga sig rätten att bruka sin egen skog för att man just har brukat den på ett sådant sätt som har gett höga naturvärden, är det rätt väg?

Att tvinga fastighetsägare att byta ett helt och fungerande avlopp till något som man faktiskt inte vet om det blir bättre är det så smart med tanke på vilka resurser som går åt för att just genomföra hela processen?

Att vara livsmedelsproducent i olika former anses vara miljöfarlig verksamhet, ändå klassas det svenska jordbruket bland de renaste globalt sett.

Istället för skatter och pålagor - sätt ner foten - nu satsar vi helhjärtat på alternativa drivmedel, ger tydliga långsiktiga regler för att utveckla hållbart företagande inom grön energi.

Dagen skogsbruk är under ständig utveckling och det är ett helt annat hänsynstagande idag än tidigare. Men ska man som skogsägare våga utveckla höga naturvärden i sin skog då ska man också vara trygg i sin äganderätt och hur man väljer att bruka den. Istället för att byta ut hela sitt avlopp så kan man komplettera med olika lösningar vilket skulle spara både pengar och miljö.

Livsmedelsproduktion och biologisk mångfald går utmärkt att kombinera och görs bland annat med den betande mulen. Var stolta över det vi har.

Falköpings kommun har fantastiska förutsättningar att kunna bli ledande kommun för hållbar utveckling inom livsmedelsproduktion, skogsbruk, energiframställning som också främjar andra företag i kommunen genom hållbara råvaror.

Låt oss ta oss ta oss an den utmaningen.

Wanja Wallemyr Centerpartiet