Skatt på avstånd minskar bara tillväxten

Många partier säger sig värna landsbygden och åkerinäringen. Men det som krävs är handling, inte bara vackra ord.

Förslaget med skatt på avstånd, som vår rödgröna regeringen driver tillsammans med Vänsterpartiet, får nu tyvärr stöd av SD. Detta innebär att det finns en majoritet i Sveriges riksdag att genomför detta landsbygds- och näringslivsfientliga förslag. SD:s påstående att det värnar landsbygden och det svenska näringslivet faller platt till marken. Att det bara är ord kan vi nu se i och med detta ställningstagande.

Om denna skatt, som inte på något sätt kommer minska utsläppen, införs kommer svenska åkeriföretag, industriproduktion och annat näringsliv utanför tätorten drabbas hårt. Det riskerar dessutom att försvåra konkurrenssituationen för svensk industri och svenska transportföretag.

Centerpartiet vill därför:

  •  Införa en bonus för de företag som kör med annat bränsle än fossil diesel.
  •  Tillåta längre och tyngre fordon på vägar och järnväg för att öka transporteffektiviteten.
  •  Ha schyssta villkor mellan svenska och utländska åkerier genom en fungerande kontrollverksamhet så att det inte lönar sig med svart diesel, underbetald arbetskraft och att bryta mot cabotageregler eller något annat.
  •  Minska utsläppen – inte tillväxt och antalet svenska jobb.

Centerpartiets förslag går att genomföra utan att införa skatt på avstånd.

Sverige behöver nytt ledarskap efter den 9 september!

Karola Svensson,

Centerpartiet